Szájmaszk használata kötelező!

Tisztelet Szurkolók!

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a 2020. október 22-én megjelent Magyar Közlöny tartalmazza azt a kormányrendeletet, mely szerint 2020. október 23-tól minden szabadtéri rendezvényen és labdarúgó mérkőzésen kötelező a szájmaszk használata! Megkérünk mindenkit, hogy a járványügyi előírásoknak megfelelően, helyesen használják a maszkokat csapatunk mérkőzésein!Helyezze fel a maszkot úgy, hogy az az orrát, száját és állát is eltakarja. Győződjön meg arról, hogy a maszk megfelelően az arcához simul-e. Ha az orrát nem takarja el, az olyan, mintha egyáltalán nem is viselne maszkot. Ezen kormányrendelet megsértése nem csak szurkolókra, hanem a klub számára is súlyos büntetést vonhat maga után!

 

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 229. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 464/2020. (X. 22.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:[A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles]„j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,k) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen részt vevők, ide nem értve a gyűlés felszólalóját a felszólalás időtartamára,”[orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]

2. § Az R. 2. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:„

(4a) Azt a személyt, aki a maszkot

a) az 1. § (1) bekezdés j) pontja esetében a sportrendezvény szervezője felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, a sportrendezvény szervezője köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a sportrendezvény helyszínét elhagyja;

b) az 1. § (1) bekezdés k) pontja esetében a gyűlés szervezője felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, a gyűlés szervezője köteles a gyűlés helyszínének elhagyására felhívni.

(4b) Az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti sportrendezvény szervezője, valamint az 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti gyűlés szervezője köteles gondoskodni a (4a) bekezdésben meghatározott szabályok betartásáról.”

3. § Az R. 2. § (4) bekezdésében a „b)–i) pontja” szövegrész helyébe a „b)–k) pontja” szöveg lép.

4. § Az R. 9. §-ában a „2. § (3) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „2. § (3)–(4b) bekezdése” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.